WASTE2ENERGY

Konferencija

25. ožujka 2022.

Hotel Hilton Garden Inn - Radnička cesta 21, 10000, Zagreb

Konferencija o uporabi energije iz otpada

Produkcijski tim u suradnji s gospodarskim subjektima s područja Republike Hrvatske i regije koji se bave gospodarenjem otpadom i proizvodnjom opreme za gospodarenje otpadom organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom „Energije iz otpada“ (Waste to energy). Na konferenciji ćemo, uz najnovije suvremene prezentacijske tehnologije, ponuditi cijeli niz novih inovativnih vrhunskih tehnoloških rješenja upravljanja otpadom. Pravilno prikupljanje, odvajanje i reciklaža otpada još su uvijek gorući problem našega društva. Socijalističke tekovine stanogradnje u velikim gradovima, prenapučenost bez predviđenih prostora za individualno i zajedničko odvajanje otpada, neadekvatan zakonodavni okvir, neorganiziranost pojedinih lokalnih zajednica te niska svijest o potrebi odvajanja i recikliranja otpada postaju nepremostiv problem u težnji prema europskim ciljevima niskougljične, održive, kružne i zelene budućnosti. Gotovo sve zemlje EU-a imaju razvijen sustav oporabe komunalnoga otpada po principu „energija iz otpada“ te u Europi funkcioniraju 492 postrojenja s ukupnom godišnjom preradom 96 milijuna tona (podatci CEWEP 2018.). U 2019. godini vodeća zemlja za oporabu otpada bila je Švedska s 47 % recikliranog ili kompostiranoga komunalnog otpada, a 53 % otpada energetski je oporabljeno. Dok je 8 država članica odložilo manje od 10 % svojeg otpada, što je cilj utvrđen novom Direktivom o odlagalištima za 2035., deset država članica i dalje je odlagalo više od 50 % svojeg komunalnog otpada.

Nažalost, mi smo pri samom dnu Europske unije po statistikama upravljanja otpadom i korištenja korisnoga dijela otpada. Naša konferencija Energije iz otpada (Waste to energy) odgovorit će na sljedeća pitanja:

1. Je li Hrvatskoj potrebna energetska oporaba otpada u vrijeme velike energetske nestašice?
2. Imamo li domaće tehnologije za proizvodnju i izgradnju postrojenja?
3. Je li stanje svijesti prosječnog stanovnika Hrvatske negativno prema energetskoj oporabi otpada zbog slabe informiranosti i straha od negativnog učinka na okoliš i zdravlje?
4. Kakav je utjecaj na okoliš modernih postrojenja za energetsku oporabu u odnosu na druge oblike zbrinjavanje otpada?
5. Kakva je spremnost i opremljenost općinskih komunalnih poduzeća za pripremu materijala za spaljivanje?
6. Možemo li uz hrvatski zakonodavni okvir izgraditi postrojenje za incineraciju otpada i osigurati zbrinjavanje nastalih nusprodukata energetske oporabe?
7. U kojoj mjeri odvajanje organskog dijela otpada (biootpada) u kompostiranje i proizvodnju bioplina ima utjecaja na energetsku oporabu ukupnog otpada?
8. Kako riješiti otpadni mulj poslije pročistača otpadnih voda?
9. Je li energetska oporaba komunalnog i opasnog otpada u cementarama alternativa incineraciji otpada?

Na sva ova i druga pitanja pokušat će odgovoriti vodeći stručnjaci zaštite okoliša, prozivođači opreme za različite oblike oporabe otpada, ali i predstavnici državne i lokalne vlasti. Bez kvalitetnoga strateškog i zakonskog okvira te sustavnog podizanja svijest o potrebi odvajanja i recikliranja otpada još dugo nećemo doći do kvalitetnih rješenja zbrinjavanja otpada. Zbog toga nam se pridružite na našoj konferenciji te ponudite svoje tehnologije, mišljenje i stručne kompetencije hrvatskoj javnosti. Zajedno, uz razmjenu iskustava, mogućnosti i znanja, sigurno možemo doći do rješenja!

Saznaj višeSakrij tekst

Preliminarni program konferencije

Preuzmi PDF

Prijavi se na event

Prijave su zatvorene radi popunjenosti kapaciteta!

Live streaming možete pratiti putem YouTube-a klikom na dugme ispod

Gledaj uživo

Ulaz na konferenciju je sukladno epidemiološkim mjerama dozvoljen uz predočenje Covid potvrde.

Hvala Vam na sudjelovanju!

Prezentacije možete preuzeti OVDJE.

Panelisti i prezenteri

Prof. dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predstojnik Zavoda za inženjerstvo okoliša

Almir Bajtarević

Menadžer za kvalitet i zaštitu okoliša, Tvornica cementa Kakanj d.d.

Željko Brigljević

Željko Brigljević

dr.sc. Slaven Dobrović

profesor sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, bivši ministar zaštite okoliša i energetike RH

Marija Šćulac Domac

Dir. sektora za industriju i održivi razvoj HGK

Maja Feketić

načelnica Sektora fondove Europske Unije, FZOEU

Danko Fundurulja

Direktor IPZ Uniprojekt TERRA

Josip Grgić

Predsjednik Uprave RCGO Šagulje d.o.o.

Stjepan Kumrić

Generalni direktor “Lukavac Cement” d.o.o.

dr.sc. Tomislav Lukić

Nezavisni stručnjak

Zoran Matić

dipl. ing., zamjenik direktora tvrtke Ekonex d.o.o

Ivica Marić

predsjednik Uprave tvrtke Đuro Đaković TEP d.o.o.

dr.sc. Ljubomir Miščević

profesor Arhitektonski fakultet Zagreb

Nedim Pašić

tehnički direktor / plant manager “Lukavac Cement” d.o.o.

Dino Perović

direktor CGO Donji Biljani

Zdravko Stipetić

Direktor EPC sektora ĐĐ TEP

Vladimir Šušak, dipl. ing.

upravitelj, FLORA VTC d.o.o.

Petar Tanta

direktor CTA komunikacija

Tajana Tomašević

članica Uprave C.I.O.S. grupa

Pokrovitelj

Zlatni sponzori

Partneri projekta

Planiraj svoj event

Moje ime je
i radim u tvrtki
.
Planiramo organizaciju
datuma
sa početkom u
i trajanjem
.
Od Vas trebamo uslugu
.
Molim kontaktirajte me na mail adresi
ili na broj mobitela
.