Virtualno je bio hit Digital Takeover konferencije

Klijent: Ex-alto / 24 sata
Brand: Digital Takeover
Godina: 2016.


Digital Takeover je inovativna edukacijska platforma 24sata i centralna točka za digitalnu komunikaciju koja okuplja donositelje odluka i digitalne eksperte u regiji. digitaltakeover.hr

Produkcijski tim bio je zadužen za tehničku produkciju projekta (audio/video/light) te za izradu tehnoloških gadgeta tj. kreativnu upotrebnu novih tehnologija kao što su virtualna hostesa i virtualna stvarnost (Digital Takeover 24 sata Rollercoaster).