Dijalog s građanima

Klijent: Pago Com / Teamwork Paris
Brand: EU komisija
Godina: 2014.


U sklopu EU projekta “Dijalog s građanima”, u Hypo centru u Zagrebu PROteam je osigurao koordinaciju, tehničku video podršku te izvršnu produkciju događanja na kojem su se, organizirano, okupili građani iz nekoliko hrvatskih gradova kako bi sudjelovali u otvorenoj diskusiji s Nevenom Mimicom, Europskim povjerenikom za zdravlje i zaštitu potrošača EU komisije.