Produkcijski tim d.o.o., Kamenarka 25a, 10000 Zagreb, e-mail: proteam@proteam.hr
Tvrtka upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS) 080881006

Račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Broj računa: HR38 2402 0061 1006 8104 2

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Dejan Brcković
Osobe ovlaštene za zastupanje: Dejan Brcković
Matični broj: 4135431
OIB: 83567264422