Moderne tehnologije

Hologram

Mapping

Beamvertising

Hologram

3D holografske projekcije naziva se i tehnologija virtualne slike. To je vrsta 3D tehnologije gdje se slika, video projicira na određenu površinu a gleda se bez korištenja 3d naočala. Površina bi trebala biti oku nevidljiva tj što manje vidljiva da se postigne efekt trodimenzionalnosti tj pojavljivanje predmeta u prostoru. Ova tehnologija donosi atmosferu stvarnosti i iluzije,  efekt je vrlo atraktivan. Da bi se postigao potpuni efekt  moraju se poštovati kontrolirani uvjeti prvenstveno mraka i odmaka publike od pozicije barem 2 metra . Postoji nekoliko verzija holograma: na foliji, pleksiglasu, tilu, hologram u prizmi. Ovisno o tome koju verziju koristimo postoje i različiti izvori slike (projector, led display, laser). Materijal koji se prikazuje se posebno priprema u 3d –u, animacijom i obradom slike, dodavanjem efekata  kao I dodavanjem zvućnih efekata.

Mapping

 3D video / projekcijski mapping je tehnika projiciranja video materijala koji je animiran i koja statične površine pretvara u interaktivne 3D prikaze, projicirajući složene 3D strukture, objekte i animacije na različite površine. Mapiranje se radi na objektima (zgradama, automobilima, ljudima, maketama) koji imaju ulogu u pričanju priče i stvaranju dinamike projekcije. Mappiranje može biti i interaktivno ako u priču uključimo glumce, performere, plesače koji svojim pokretima te mimikom nadopunjuju animaciju na pozadini. Zvukovi / glazba su neizostavni dio mappinga i zajedno sa videom čine cjelinu kako bi gledatelj uz sliku dobio i zvukove da efekt bude potpun. Za kvalitetnu izvedbu mappinga potrebne su odgovarajuće površine ali i kontrolirani uvjeti mraka . Za vanjske mapping projekcije na veće površine, zidove, zgrade koriste se projektori jače snage 20000 ansi na više dok se kod mapiranja osoba, maketa, automobila koriste nešto slabiji projektori od 7000 ansi do 15000 ansi. Prilagodba materijala na površinu izvodi se putem odgovarajućih licenciranih programa.

Beamvertising

Beamvertising je, jednostavno rečeno, projekcija video i animiranih reklama na pročelja zgrada iz vozila u pokretu. Projicirani materijal se može sastojati od raznih kombinacija npr. snimljenog video materijala i atraktivne 3D animacije, kao što je bio slučaj u ovoj hrvatskoj premijeri. Za te potrebe, projektor je bio smješten u vozilu i projicirao je materijal na površine uz koje je vozilo prolazilo. Da bi doživljaj bio potpun, koristi se i zvuk koji prati samu reklamu. Pravi efekt Beamvertising postiže kada se vozilo kreće gradskim ulicama, pri čemu reklamni sadržaj svojom veličinom privlači pažnju velikog broja ljudi.

Zainteresirani ste za neku od naših usluga? Javite nam se!